Söz dizimi

Bir sabiti define() işlevini kullanarak veya PHP 5.3.0'dan 5.6.0'a kadar sınıf tanımlarının dışında const anahtar sözcüğünü kullanarak tanımlayabilirsiniz. PHP 5.6.0'dan itibaren ise, bir sabiti bir sayısal sabit olarak veya array türünde bir sabit olarak tanımlamak mümkündür. Sabitleri resource türünde tanımlamak mümkünse de beklenmedik sorunlara yol açabileceğinden bundan kaçınılmalıdır.

Bir sabit ismine yalnızca bir sayıl değer (boolean, integer, float veya string) atanabilir. Sabitleri resource olarak kayıt altına almak mümkündür, fakat umulmadık sonuçlara yol açabileceğinden bundan kaçınılmalıdır.

Bir sabitin değerini basitçe ismini belirterek alabilirsiniz. Değişkenlerin aksine, sabitlerin önüne $ imi eklemeniz gerekmez. Bunun yanında, bir sabitin ismini devingen şekilde elde etmek isterseniz, sabitin değerini okumak için constant() işlevini de kullanabilirsiniz. Tanımlanmış sabitlerin tamamının bir listesini almak için, get_defined_constants() işlevini kullanabilirsiniz.

Bilginize: Sabitlerin ve (genel) değişkenlerin isim alanları farklıdır. Bu, örneğin TRUE ile $TRUE değerlerinin farklı olabilecekleri anlamına gelir.

Tanımlanmamış bir sabit ismi kullanırsanız, PHP, bir sabit değil bir sayıl değer kullanmak istediğinizi varsayar ve sabiti string türünde bir değer (SABIT yerine "SABIT" ) olarak ele alır. Böyle bir durumda E_NOTICE seviyesinde bir hata çıktılanır. Ayrıca, $foo[bar] kullanımının (evvelce define() işleviyle bar isminde bir sabit tanımlamamışsanız) neden yanlış olduğuyla ilgili açıklamayı $foo[bar] neden yanlıştır? başlığı altında bulabilirsiniz. Bu (tamamen) nitelenmiş sabitlere uygulanmaz, çünkü tanımsız olduğunda ölümcül bir hataya yol açar. Bir sabitin tanımlı olup olmadığını defined() işlevi sayesinde kolayca öğrenebilirsiniz.

Sabitler ve değişkenler arasındaki farklar:

  • Bir sabit ismi $ imi ile başlamaz.
  • PHP 5.3 ve öncesinde, sabitler basit bir atama ile değil, sadece define() işlevi kullanılarak tanımlanabilirler.
  • Sabitler, değişken etki alanı kurallarına bağlı olmaksızın her yerde tanımlanabilir ve her yerden erişilebilir.
  • Sabitler tanımlandıktan sonra yeniden tanımlanamaz ya da tanımsız duruma getirilemez.
  • Bir sabit sadece bir sayıl değerlerle (boolean, integer, float veya string türünde bir değer) sonuçlanabilir. PHP 5.6 ve sonrasında const sözcüğünü kullanarak, PHP 7.0 ve sonrasında ise define() kullanarak dizi sabitler tanımlamak mümkündür.

Örnek 1 - Sabitlerin Tanımlanması

<?php
define
("CONSTANT""Merhaba dünya.");
echo 
CONSTANT// "Merhaba dünya" çıktılar.
echo Constant// "Constant" çıktılar ve bir bilgi iletisi gösterir.
?>

Örnek 2 - Sabitlerin const ile tanımlanması

<?php
// PHP 5.3.0 ve sonrasında çalışır
const SABIT 'Merhaba Dünya';

echo 
SABIT;

// PHP 5.6.0 ve sonrasında çalışır
const DIGER_SABIT SABIT.'; Elveda Dünya';
echo 
DIGER_SABIT;

const 
HAYVANLAR = array('köpek''kedi''kuş');
echo 
HAYVANLAR[1]; // "kedi" çıktılanır

// PHP 7 ve sonrasında çalışır
define('HAYVANLAR', array(
    
'köpek',
    
'kedi',
    
'kuş'
));
echo 
HAYVANLAR[1]; // "kedi" çıktılanır
?>

Bilginize:

Sabitlerin define() kullanılarak tanımlanmasının tersine, const anahtar sözcüğü ile tanımlanan sabitler derleme sırasında tanımlandıklarından en üst seviye etki alanında bildirilmiş olmalıdır. Yani bunlar işlevlerin, döngülerin, if deyimlerinin veya try/catch bloklarının içinde bildirilemez.

Ayrıca, Sınıf Sabitleri belgesine de bakınız.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
login at (two)view dot de
1 year ago
Just a quick note:
From PHP7 on you can even define a multidimensional Array as Constant:

define('QUARTLIST',array('1. Quarter'=>array('jan','feb','mar'),'2.Quarter'=>array('may','jun','jul'));

does work as expected.
To Top