PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Separarea instrucțiunilor

Precum în C sau Perl, PHP necesită ca instrucțiunile să fie terminate cu punct și virgulă. Tag-ul de închidere al unui bloc de cod PHP implică automat punct și virgulă; nu trebuie să aveți punct și virgulă la finalul ultimului rând al unui bloc PHP. Tag-ul de închidere pentru bloc va include și trecerea la linia nouă imediat următoare, dacă aceasta este prezentă.

<?php
    
echo 'Acesta este un test';
?>

<?php echo 'Acesta este un test' ?>

<?php echo 'Am omis ultimul tag de închidere';

Notă:

Tag-ul de închidere al unui bloc PHP la sfârșitul unui fișier este opțional și, în anumite cazuri, omiterea lui este folositoare când se folosesc include sau require, astfel încât nu apar spații goale nedorite la sfârșitul fișierelor, și veți putea să adăugați antete la răspuns mai târziu. Este de asemenea comod dacă folosiți buferizarea ieșirii, și nu este de dorit vizualizarea spațiului gol la sfârșitul părții generate de fișierele incluse.

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
188
Krishna Srikanth
12 years ago
Do not mis interpret

<?php echo 'Ending tag excluded';

with

<?php echo 'Ending tag excluded';
<
p>But html is still visible</p>

The second one would give error. Exclude ?> if you no more html to write after the code.
up
-5
David A. Gray, MBA
1 year ago
For the benefit of other beginners, it's worth noting that the brace that closes a block need not be followed by a semicolon, and, in some cases (e. g.. the closing brace of a function), it might even be a syntax error.
up
-57
Kalimuthu
4 years ago
One thing to remember is, if you decide to omit the closing PHP tag, then the last line of the file should be ended with semi colon. If you add the closing tag then last line doesn't need to end with semi colon.

<?php
echo "First line";
echo
"Last line"

The above code throws error as it neither has closing tag nor semicolon ending. So it should be replaced with either of the below two

<?php
echo "First line";
echo
"Last line";

or

<?
php
echo "First line";
echo
"Last line" ?>
up
-84
pbarney
7 years ago
If you want to keep the newline after a closing tag in the output, just add a space after the closing tag, and the newline will not be ignored.
up
-54
zored
1 year ago
Semicolon examples:

<?php
echo 'Ok' ?>

<?php
echo 'Ok'
?>

<?php
echo 'Ok'

?>

<?php
echo 'Parse error'
To Top